Werken vanuit TGI

oaktree

 

Werken vanuit TGI betekent een consistente samenhang tussen:

 

  1. Een waarden gebonden grondhouding: als basis voor al het handelen

TGI gaat uit van respect voor al wat leeft en groeit, en van individuele en gemeenschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Die mogelijkheden worden groter als we in staat zijn de grenzen die we in ons en buiten ons ervaren (h)erkennen én verruimen. TGI gaat uit van de principiële erkenning dat ieder mens én werkelijk op zichzelf staat (autonoom is) én verbonden is met anderen (interdependentie). Paradoxaal genoeg neemt autonomie toe naarmate wij wezenlijk beseffen dat wij verbonden zijn met anderen en alles om ons heen.

 

  1. Dynamisch balanceren tussen 4 factoren: ten behoeve van een integrale aanpak

In elke situatie waarin mensen met elkaar samenwerken, spelen 4 factoren een rol die van gelijk belang zijn én die elkaar in onderlinge samenhang beïnvloeden. Dit zijn:

  • de taak die gerealiseerd en de resultaten die behaald moeten worden, (HET)
  • de individuele medewerker en collega, (IK)
  • de samenwerkingsprocessen, (WIJ)
  • de context waarin met zich bevindt (GLOBE)

Analyse van die 4 factoren helpt je integraal te kijken. Ook geeft het je een kompas in handen in welke richting je zowel jezelf als de anderen moet leiden.

 

  1. Werken met TGI-thema’s: om verbinding en ontwikkeling te mobiliseren

Een TGI-thema maakt expliciet wat mensen bezighoudt en geeft focus aan de interactie. TGI-thema’s bevorderen dat iedereen actief participeert in de richting waarin het team / de organisatie zich moet ontwikkelen. TGI-thema’s dagen uit met elkaar in gesprek te gaan over wat werkelijk van belang is in die specifieke situatie, over wat je denkt en voelt, over wat je gewaarwordt bij jezelf en over vragen die je hebt bij de ander / de situatie.

 

  1. Eigen Leiderschap van de medewerker: om bewust verantwoordelijkheid te nemen

Wees je eigen leider is een van de grondregels van TGI en gaat over verantwoordelijkheid nemen, je niet afhankelijk opstellen en de ruimte die je hebt om zelf keuzes te maken te benutten.

Jezelf leiden is meer dan op een assertieve manier voor jezelf opkomen. Het betekent dat je jezelf serieus neemt met je gedachten, gevoelens en wensen en tegelijkertijd afstemt op de anderen, op de taak die je te doen hebt en op de (on)mogelijkheden in je omgeving. Dit verbinden van ‘binnen’ en ‘buiten’ stimuleert tot het maken van verantwoorde (nieuw) keuzes en maakt grensverlegging mogelijk.

 

  1. Participerend Leiderschap door de leider: om gedeeld leiderschap te creëren

Als leider neem je actief deel aan de processen binnen je team en organisatie, je bent deel van dat geheel. Kern van het participerend leiderschap is dat je deelnemend leidt en leidend deelneemt. Dat is geen gemakkelijke maar wel een uitdagende opgave. Het vraagt steeds processen waarnemen én tegelijkertijd afstand nemen, het vraagt reflectie en analyse om te begrijpen wat er speelt, en het vraagt interventies die medewerkers en team(s) stimuleren tot ontwikkeling.