Over TGI – Thema Gecentreerde Interactie

TGI biedt een waardengebonden systeem én een concrete krachtige methode voor het leiding geven aan jezelf en aan groepen of teams. Met een mooi resultaat. Levendige interactie, creatieve samenwerkingsprocessen, gedeeld leiderschap en diepgaande leerprocessen. TGI ligt ten grondslag aan de werkwijze van alle begeleidingstrajecten van AMD.

Doel van TGI is dat mensen zichzelf en anderen zó leiden, dat constructieve samenwerkingsprocessen ontstaan gebaseerd op een cultuur van autonomie-in-verbinding.

TGI ondersteunt mensen in het ontwikkelen van hun eigen leiderschap (zelfsturing).

En in het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun team / organisatie (gedeeld leiderschap).

Werken vanuit TGI betekent een consistente samenhang tussen:

  1. Een waarden gebonden grondhouding: als basis voor al het handelen
  2. Dynamisch balanceren tussen 4 factoren: ten behoeve van een integrale aanpak
  3. Werken met TGI-thema’s: om verbinding en ontwikkeling te mobiliseren
  4. Eigen Leiderschap van de medewerker: om bewust verantwoordelijkheid te nemen
  5. Participerend Leiderschap van de leider: om gedeeld leiderschap te creëren

 

lees meer >>

TGI-schemaGrondlegster van TGI is Ruth Cohn (1912 – 2010, geboren in een Duits-Joods gezin). Haar grote drijfveer (gevoed door WO II) was een pedagogisch-humanistisch systeem te ontwikkelen, waarbij (grote) groepen mensen waarden gebonden handelen en hun fixaties, illusies en vooroordelen overwinnen. TGI is het resultaat van die drijfveer.

Cohn wil zelfverwerkelijking en ‘mensheid-verwerkelijking’ samen laten gaan en zoekt daarvoor naar realistische stappen in het verleggen van grenzen: besluit om je leven met moed en verantwoordelijkheid op te nemen en deel het leiderschap.

Want zegt zij: “Het eigen-leider-zijn is niet een individuele zaak! Haar basisvraag: ‘hoe leid je jezelf als leider ten behoeve van ontwikkeling van zelfsturing van anderen? ‘ is ook nu nog steeds actueel. In organisaties en in het maatschappelijk verkeer.”